O Nas


    Firma nasza powstała w ramach programu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego w Polsce i została wyodrębniona z najstarszej cukrowni w Polsce - Oddziału Cukrownia „Częstocice” Krajowej Spółki Cukrowej SA w Ostrowcu Św.
Do roku 2005 piec wapienny był użytkowany dla celów produkcji cukru i cała produkcja wapna palonego i gazu wylotowego była wykorzystywana w procesie technologicznym oczyszczania soków produkcyjnych.
    Po wyłączeniu Oddziału Cukrownia „ Częstocice” i przeniesieniu produkcji cukru do innych Oddziałów KSC zaczęto wypalać wapno na rynek i sprzedawać do różnych gałęzi przemysłu tj hutnictwa, odlewnictwa, oczyszczalni ścieków , przemysłu chemicznego i rolnictwa. We wrześniu 2010 roku na bazie majątku po byłej cukrowni pracownicy założyli spółkę pod nazwą Centrum Wypału Wapna Częstocice Sp z o.o. zajmującą się wypałem kamienia wapiennego kontynuując produkcję wapna palonego na rynek.

CENTRUM WYPAŁU WAPNA CZĘSTOCICE Sp. z o.o.

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Świętokrzyska 27

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział KRS nr 0000366159
Wysokość kapitału zakładowego 234 000 zł


NIP: 661-235-20-87
REGON: 260419074

Sekretariat: tel. 41/248 00 30
Dział handlu: tel. 41/248 10 20 fax 41/247 65 62